In Aileler İçin

Paraben

DEMİR İLAÇLARINDAKİ PARABEN

KANSER YAPIYOR MU?

PARABEN NEDİR? NELERİN İÇİNDE BULUNUR?

Paraben, besin maddeleri, ilaçlar ve kozmetik ürünlerde mikrop üremesini önlemek amacıyla koruyucu olarak kullanılan bir maddedir.

İlaç, Gıda ve Kozmetik ürünlerle vücuda alınan Paraben’in %99’u idrarla atılır, vücutta birikmez.

NEDEN İLAÇLARDA KORUYUCU MADDE KULLANMAK GEREKİYOR?

İlaçların içinde mikrop üremesini engellemek ve ilaçların saklama koşullarının uygun şekilde sağlanabilmesi için koruyucu madde kullanmak gerekmektedir.

Bütün ilaçlar ve aşılar zehirlenme ya da kanser yapmayan koruyucu maddeler içerir

NEDEN İLAÇLARDA PARABEN YERİNE BAŞKA MADDE KULLANILMIYOR?

Çünkü Paraben en az zehirli koruyucu maddelerden biridir.

Paraben, en güçlü mikrop üremesini önleyici maddelerden biridir.

PARABEN YETERİNCE DENETLENMEKTE MİDİR?

KANSER YAPIP YAPMADIĞI ARAŞTIRILMAKTA MIDIR? 

Evet denetlenmektedir ve tüm yan etkileri araştırılmaktadır. İşte size bazı örnekler;

Avrupa Komisyonu Gıda Maddeleri Bilimsel Komitesinin (The Scientific Committee on Food (SCF), SCF 1994) 1994 yılı risk değerlendirmesi: İlaç-Gıda ve Kozmetik ürünlerinde kullanılan miktarda ki Parabenin kanser yapmadığı ve zehirleyici olmadığı belirlenmiştir.

Avrupa Gıda Güvenliği Resmi Otoritesinin (The European Food Safety Authority (EFSA)), 2004 yılı risk değerlendirmesi: İlaç-Gıda ve Kozmetik ürünlerinde kullanılan Parabenin kanser yapmadığı ve zehirleyici olmadığı, hormonları bozucu etkide olmadığı belirlenmiştir.

Avrupa Komisyonu Tüketici Ürünleri Bilimsel Komitesinin (EC SCIENTIFIC COMMITTEE ON CONSUMER PRODUCTS (SCCP)) 2005 yılı risk değerlendirmesi: İlaç-Gıda ve Kozmetik ürünlerinde kullanılan Parabenin kanser yapmadığı ve zehirleyici olmadığı belirlenmiştir.

Koruyucu maddelerle ilgili olarak Avrupa İlaç Ajansının (European Medicines Agency) 31 Mayıs 2010 tarihinde yapmış olduğu değerlendirme: İlaçlarda kullanılan Parabenin kanser yapmadığı ve zehirleyici olmadığı belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, ilaçlarda ve kozmetik ürünlerde koruyucu olarak kullanılan “paraben” maddesiyle ilgili, 26 Mayıs 2011 açıklaması: Parabenler, ilaçlarda ve kozmetik ürünlerde mikrop önleici etkileri nedeniyle 1924’ten beri tüm dünyada, koruyucu amaçlı ve çok düşük dozlarda yardımcı madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kanser yapmaz ve zehirlediğini gösteren ve insanlarda doğrudan kanser oluşturmasına yönelik kanıtlanmış bilimsel veri bulunmamaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarla konu bilim dünyası tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde ilaçlar, klinik kullanıma sunulmadan önce, içeriklerinin ve katkı maddelerinin (parabenler dahil) mevzuatımız sınırları içerisinde olması kaydıyla ruhsatlandırılmaktadır. İlaç ruhsatlandırmayla ilgili mevzuatımızdaki sınırlar da Avrupa Birliği ve ABD ile uyumludur. Bugünkü veriler doğrultusunda parabenlerin, bilimsel olarak risk yaratmamakla beraber, çocukların korunmasına yönelik -özellikle bebeklik döneminde- kozmetik ürünlerin hekim veya eczacıya danışılarak kullanılması önerilir. Bu konudaki bilimsel veriler takip edilerek bilginin güncellenmesine devam edilecektir.

İLAÇ – GIDA – KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE Kİ PARABEN KANSER YAPIYOR MU?

Hayır. Bu ürünler içerisindeki Parabenin kanser yaptığına ilişkin hiçbir kanıt yoktur.

PEKİ, NEDEN “PARABEN KANSER YAPIYOR” DİYORLAR?

Bilimsel bir kanıta dayandırılmayan bu açıklamalar sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı yayılmaktadır.

Ayrıca yanlış anlaşılan bazı araştırmalar vardır. Örneğin; Sıçanlarda besin depolanan mide öncesi bölümünde (insanlarda böyle bir organ yoktur) yüksek dozda ki parabenin (ilaçlarda çok çok daha düşük dozda kullanılır) biriktiği ve hücre çoğalmasına yol açtığı gösterildiği için konu yanlış anlaşılmıştır. (Örneğin kanguruların kuyruğunda özgü kanser yapan bir madde insanlarda kanser yapmaz çünkü insanların kuyruğu yoktur)

PARABEN İÇEREN İLAÇLAR AVRUPA VE AMERİKADA YASAKLANMIŞ MIDIR?

Hayır.

Bu ilaçlar ülkemizde de kullanıldığı şekilde Amerika ve Avrupa ülkelerin de kullanılmaktadır

BEN YİNEDE KORKUYORUM, SAĞLIK OCAĞI BEBEĞİME DEMİR İLACI VERDİ. KULLANMAK İSTEMİYORUM. KULLANMASAM BEBEĞİM ZARAR GÖRÜRÜ MÜ? GÜZEL BESLESEM KANSIZLIĞI ÖNLEYEMEZ MİYİM?

Ülkemizde yıllarca süren araştırmalar göstermiştir ki ülkemiz toprakları ve suları (dolayısı ile besinlerimiz) demirden fakirdir.

Bu coğrafyada yetişen besinler düşük demir içerir.

Annelerde de demir eksik olduğu için bebekler doğduğunda demir depoları dolu değildir.

Siz ne yaparsanız ne kadar doğru beslerseniz besleyin verdiğiniz yemeğin içindeki demirin miktarını ve şeklini tespit etmedikçe bebeğinizde çok büyük ihtimalle kansızlık olacaktır.

6 aya kadar ek besin almayan bebeklere erkenden ek besin başlamakta ayrıca risklidir.

Bebeğinize demir desteği vermek yerine ek besini erken başlarsanız bebeğiniz bundan zarar görecektir.

HOCAM PEKİ PEKMEZ VERSEM?

Maalesef 6 ay altı bebeğe pekmez verilmez. Verdiğiniz pekmezin içindeki demir miktarını bilemezsiniz. Demir açığını pekmezle kapatamazsınız.

HOCAM SİZ BİR HEKİM OLARAK KENDİ BEBEĞİNİZE BU İLAÇLARI KULLANDINIZ MI?

Ben bebeğimde (Şimdi 5 yaşında) sağlık bakanlığının önerileri doğrultusunda bağlı bulunduğumuz Aile Hekimliği Merkezi (eski adıyla Sağlık Ocağı) tarafından önerilen tüm aşı ve destek ilaçlarını (D-vitamini, Demir ilacı) kullandım. Bebeğim büyüdüğünde kansızlık olmadı.

BEN GENEDE KULLANMIYACAĞIM, SİZE DE İNANMIYORUM. ZATEN DOKTORLAR İLAÇ FİRMALARI İLE ANLAŞIYOR, PARA ALIYORSUNUZ O NEDENLE DEMİR İLAÇLARINI SAVUNUYORSUNUZ, DEMİRDE EKSİK OLUVERSİN…

Böyle bir düşünce sadece bebeğinize zarar verir. Demir oksijen taşıyan bir maddedir. Demir olmazsa kanda oksijen bolca bulunsada dokulara gitmez ve dokular oksijensiz kalır. Zeka geriliği, büyüme geriliği, organ yetmezlikleri gelişebilir.

Demir ilaçları en ucuz ilaçlardandır. Sağlık bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılabilir. Bu noktada hiç bir hekim istesede bundan kar sağlayamaz.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN DEMİR DESTEĞİ ÖNERİLERİ

DunyaSaglikOrgutuDemirDestegiOnerileri

PARABENE İLİŞKİN TÜM DÜNYADA Kİ İLAÇLARI DENETLEYEN VE KULLANIMINA ONAY VEREN “AMERİKA GIDA VE İLAÇ KOMİTESİ” NDEN GELEN AÇIKLAMANIN ORJİNAL METNİ;

Parabens

FDA has received a number of inquiries on the safety of parabens as used in cosmetics. The following information is intended to answer questions on this subject.
What are parabens?

Parabens are the most widely used preservatives in cosmetic products. Chemically, parabens are esters of p-hydroxybenzoic acid. The most common parabens used in cosmetic products are methylparaben, propylparaben, and butylparaben. Typically, more than one paraben is used in a product, and they are often used in combination with other types of preservatives to provide preservation against a broad range of microorganisms. The use of mixtures of parabens allows the use of lower levels while increasing preservative activity.
Why are preservatives used in cosmetics?

Preservatives may be used in cosmetics to protect them against microbial growth, both to protect consumers and to maintain product integrity.
What kinds of products contain parabens?

They are used in a wide variety of cosmetics, as well as foods and drugs. Cosmetics that may contain parabens include makeup, moisturizers, hair care products, and shaving products, among others. Most major brands of deodorants and antiperspirants do not currently contain parabens.
Cosmetics sold on a retail basis to consumers are required by law to declare ingredients on the label. This is important information for consumers who want to determine whether a product contains an ingredient they wish to avoid. Parabens are usually easy to identify by name, such as methylparaben, propylparaben, butylparaben, or benzylparaben.

Does FDA regulate the use of preservatives in cosmetics?
The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act1 (FD&C Act) does not authorize FDA to approve cosmetic ingredients, with the exception of color additives that are not coal-tar hair dyes. In general, cosmetic manufacturers may use any ingredient they choose, except for a few ingredients that are prohibited by regulation. However, it is against the law to market a cosmetic in interstate commerce if it is adulterated. Under the FD&C Act, a cosmetic is adulterated if, among other reasons, it bears or contains any poisonous or deleterious substance which may render it injurious under the labeled conditions of use, or under customary or usual conditions of use. For more on this subject, see FDA Authority Over Cosmetics2 and Key Legal Concepts: “Interstate Commerce,” “Adulterated,” and “Misbranded.3”

Are there health risks associated with the use of parabens in cosmetics?
The Cosmetic Ingredient Review (CIR) reviewed the safety of methylparaben, propylparaben, and butylparaben in 1984 and concluded they were safe for use in cosmetic products at levels up to 25%. Typically parabens are used at levels ranging from 0.01 to 0.3%.
On November 14, 2003, the CIR began the process to reopen the safety assessments of methylparaben, ethylparaben, propylparaben, and butylparaben in order to offer interested parties an opportunity to submit new data for consideration. In September 2005, the CIR decided to re-open the safety assessment for parabens to request exposure estimates and a risk assessment for cosmetic uses. In December 2005, after considering the margins of safety for exposure to women and infants, the Panel determined that there was no need to change its original conclusion that parabens are safe as used in cosmetics. (The CIR is an industry-sponsored organization that reviews cosmetic ingredient safety and publishes its results in open, peer-reviewed literature. FDA participates in the CIR in a non-voting capacity.)
A study published in 2004 (Darbre, in the Journal of Applied Toxicology) detected parabens in breast tumors. The study also discussed this information in the context of the weak estrogen-like properties of parabens and the influence of estrogen on breast cancer. However, the study left several questions unanswered. For example, the study did not show that parabens cause cancer, or that they are harmful in any way, and the study did not look at possible paraben levels in normal tissue.
FDA is aware that estrogenic activity in the body is associated with certain forms of breast cancer. Although parabens can act similarly to estrogen, they have been shown to have much less estrogenic activity than the body’s naturally occurring estrogen. For example, a 1998 study (Routledge et al., in Toxicology and Applied Pharmacology) found that the most potent paraben tested in the study, butylparaben, showed from 10,000- to 100,000-fold less activity than naturally occurring estradiol (a form of estrogen). Further, parabens are used at very low levels in cosmetics. In a review of the estrogenic activity of parabens, (Golden et al., in Critical Reviews in Toxicology, 2005) the author concluded that based on maximum daily exposure estimates, it was implausible that parabens could increase the risk associated with exposure to estrogenic chemicals.

FDA believes that at the present time there is no reason for consumers to be concerned about the use of cosmetics containing parabens. However, the agency will continue to evaluate new data in this area. If FDA determines that a health hazard exists, the agency will advise the industry and the public, and will consider its legal options under the authority of the FD&C Act in protecting the health and welfare of consumers.

March 24, 2006; Updated October 31, 2007

Çocuğunuzu nasıl beslerseniz besleyin,

4 aydan 1-2 yaşa kadar demir desteği veriniz, bu ilaçları Aile Hekiminiz size yazacaktır. Kullanması elbette kolay değil, lakin faydası hayati ! Sakin olun, yan etkileri masumdur, zekasının ve üreme faliyetlerinin normal olması kabız olmasından daha önemli. Her çocukta her zaman bu yan etkiler görülmez. Önerilen dozda demir ilacını yemeklerden 20-30 dakika önce aç karnına verin çocuğunuzun beyni ışıl ışıl parıldasın.

BİLİM AKSİNİ SÖYLEYENE KADAR DOĞRU OLAN BU 

Dr. Attila Alp GÖZÜBÜYÜK

www.doktorattila.com

www.facebook.com/cocukdoktorubilgiler

twitter.com/cocuk_doktoru_

Recommended Posts

Aradığınız kelimeyi yazıp enter tuşuna basın