Kategori: Aileler İçin

meningokok aşısı

Özel Meningokok Aşıları

Menenjit nasıl bir hastalıktır ve kimleri etkiler ?

 • Meningokok menenjiti ciddi ve çoğu defa ölümcül seyreden bir omurilik ve beyin zarı iltihabıdır
 • 100 çocuk Meningokok denen bakteri ile menenjit olursa; yaklaşık 10’u ölür, 20’si sakat kalır
 • Menenjit en çok 5 yaş altında ki süt çocuklarında ve 15 – 20 yaşlarda görülür.
 • Yetişkinler hasta olmaksızın bu mikrobu burun ve boğazlarında TAŞIYABİLİR
 • Dalağı olmayan ya da dalağı herhangi bir nedenle işlev görmeyen çocuklarda risk çok daha yüksektir çünkü dalak mikroplara karşı vücudu koruyan ana organlardandır

Menenjite hangi mikroplar neden olur ?

 • Menenjite en sık neden olan mikropların isimleri ;
  1. Hemofilus İnuenza >> ÜCRETSİZ AŞI
  2. Streptokokus Pnömonia >> ÜCRETSİZ AŞI
  3. Neisseria Meningitidis (MENİNGOKOK) >> ÖZEL AŞI
 • İlk 2 mikroba karşı geliştirilen aşılar ulusal aşı programında VARDIR.
 • Neisseria Meningitidis’e etkili olan aşı ise ulusal aşı takviminde yoktur ve özel bir aşıdır

Kimler yüksek menenjit riski altındadır?

 1. 5 yaş altındaki süt çocukları.
 2. Yurt ve kışla gibi toplu yaşam alanlarında kalanlar.
 3. Meningokok bakterisiyle rutin olarak karşılaşan laboratuvar personeli.
 4. Dünyanın Afrika gibi meningokok hastalığının yaygın görüldüğü bölgelerinde yaşayan veya buralara seyahat edecek kişiler.
 5. Dalağında harabiyet olan kişiler veya dalağı alınanlar.
 6. Kalıcı kompleman eksikliği (bu bir bağışıklık sistemi hastalığıdır) olan kişiler.
 7. Bir salgın sırasında menenjitle teması olmuş kişiler.

Menenjit tanısı nasıl konur ?

 • Menenjitin kesin tanısı belden alınan sıvının incelenmesi ile konur

Menenjitten koruyucu bir ilaç var mıdır?

 • Menenjite neden olan mikroplardan aşı ile korunulabilir
 • Ulusal aşı takviminde menenjite neden olan mikroplardan koruyucu aşılar; 
  • Hemofilus İnuenza: 2-4-6-18. aylarda 5’li karma aşı içerisinde rutin ve ÜCRETSİZ olarak uygulanır
  • Streptokokus Pnömonia: 2-4-6-12. aylarda rutin ve ÜCRETSİZ olarak uygulanır

Neisseria Meningitidis’e etkili olan aşı ise ulusal aşı takviminde yoktur ve özel bir aşıdır

Aşı nedir ?

 • Mikrop düşman askeridir
 • Bu düşman askerinin;
  • Zincire vurulup bayıltılmış hali
  • Öldürülerek ceset hali
  • Üniforması çıkartılıp, üniforması enjektörün içine çekilir, çocuğa verilir
 • Çocuğun bağışıklık sistemi askerleri bu “zayıflatılmış, öldürülmüş ya da üniforması elde edilmiş” düşman askerini tanır, inceler, zayıf noktalarını bulur, hazırlanır…
  • Böylece;
 • Çocuğun bağışıklık sistemi askerleri bir dahaki karşılaşma için düşman askerine karşı HAZIRLIKLI ve ZİNDE BEKLER
 • Kısacası vücut aşıya ne kadar duyarlı olursa o mikroba karşı korunma sistemide o kadar güçlü olur
 • Menenjit aşıları konjuge aşılardır yani protein ile birleştirilerek etkinliği arttırılmıştır.
 • Proteine bağlı olmasının nedeni çocuğun bağışıklık sistemi askerlerinin düşmanı DAHA İYİ tanıması içindir
 • Her ülkenin mikrop şekilleri kendine özeldir. Bu nedenle “aşı şekilleri, uygulama zamanları” farklı olabilir
 • Her ülke kendi mikrobunu araştırmaları ile bulur ve kendi ülkesine özel mikroba karşı aşı üretir
 • Meningokok aşısıda bu şekilde üretilmiştir
 • Mikroplar için bile SAVAŞIN HER TÜRÜ KÖTÜDÜR. Keşke mikroplar “SEVEBİLSE”

Özel menenjit aşısı hakkında bilgi verir misiniz ?

 • Ticari ismleri : Menactra, Menveo, Nmenrix‘dır (yazının hazırlandığı dönemde piyasada Sağlık Bakanlığı onaylı aşılardır, şirketlerle resmi-gayrı resmi bağlantım yoktur)
 • Kas içerisine iğne ile uygulanır
 • 9 ay – 2 yaş arasında ki çocuklara en az 3 ay arayla vurulan 2 dozluk aşıdır
 • 2 yaşından 11 yaşına kadar ki çocukar da ise 1 doz olarak uygulanır
 • 9 aydan küçük bebeklerde uygulanmaz
 • 2-55 yaş için kullanım onayı vardır
 • Aşının asıl hedef hasta grubu:
  • Kalıcı bağışıklık sistemi hastalığı olanlar
  • Dalağı alınanlar
  • Doğuştan dalağı olmayanlar
  • Dalağı işlev görmeyenlerdir
 • Ancak bu mikrop önceden sağlıklı olan çocuklarda da menenjite neden olabilir
 • Bu aşılar bir çok ülkede ulusal aşı programındadır, ücretsiz ve zorunludur
 • Dünyada etkin ve güvenilir meningokok aşıları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir

Özel menenjit aşısı (meningokok aşısı) güvenli midir, sizce yaptırmalı mıyım?

 • Özel aşıdır, kararı aileler verir.
 • 9.aydan itibaren aşının uygulanması ile ilgili 3700 çocuğu içeren 4 klinik çalışma yapılmış ve aşının zararı görülmemiştir
 • Amerikadaki bir çalışmada bu aşıyı yaptıran 33 çocukta ciddi kas hastalığı görülmüştür. Ancak bu durumun menenjitle kıyaslandığında çok düşük ve nadir bir risk olduğu belirtilmiştir.
 • Amerika’da bu aşı kullanıma girdikten sonra menenjit hastalığı ciddi şekilde azalmıştır
 • Aşı bölgesine kızarıklık, şişlik, ısı artışı yapabilir. Çocukta ateş yapabilir. Geçicidir
 • Menenjit YAPMAZ, otizm yapmaz !
 • Bu yan etkiler ulusal aşı programında ki bu tarz aşıların hepsine görülebilir
 • Ben kendi çocuğuma yaptırdım

Dr.Attila Alp GÖZÜBÜYÜK

www.doktorattila.com
www.facebook.com/cocukdoktorubilgiler

 

Önerilen Çocuk Sağlığı Makaleleri