Kategori: Doktorlar için
CocuklardaKullanilanIVsiviicerikleri

Hazır mayilerin (1/2 – 1/3 İzomix gibi) dextroz içerikleri farklıdır, tablodaki değerler sonradan hazırlanan karışımlara aittir)

DehidratasyonDegerlendirmesi

DehidratasyonDegerlendirmesi1

Önerilen Çocuk Sağlığı Makaleleri